Amerika Roleplay

Amerika Roleplay

Sunucu linki iki paragraf aşağıdadır.

Fazla aktif olarak yazı yazamamamıza karşın görüntülenme sayılarından sitemizi yüzlerce okurumuzun özellikle de sınav haftalarından sonra artan bir sayıda sonsuz ilgiyle takip ettiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyor ve sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Adımızın söylenmesi hukuk sistemini kurmuş olduğumuz bir sunucuda yasaklanmış. İstediğiniz kadar yasaklayın istediğiniz kadar engelleyin, prangalar vurun, insanlara baskı yapın, sonuç değişmeyecek. Yasaklara ve baskılara karşın içeriklerimiz okunmaya devam edecek. Ama artık şu var ki: bir alternatif var: Amerika Roleplay umarız ki başarıyla başladığı bu yolda kimsenin hakkını yemeden yürüyecek ve RP aleminde yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır, en büyük temennimiz rolün her anlamda gelişmesinin sağlanmasıdır.

Bildiğiniz üzere önemli bir roleplay sunucusu olan Cyberpunk 2077 (eskiden Milenyum) ABD Roleplay kapsamına girmeye karar verdi ve biz de sunucunun yönetimi ile üç haftadır kurduğumuz iletişimler sonucunda gerçek ABD sistemini elimizden geldiğince uygulamaya çalışacağımız bir anayasal sistem kurma yolunda çabalarımız başarıyla sonuçlandı ve ABD RP sistemini güncel RP lere kıyasla en gerçekçi ve güçlü bir sistem haline getirdik. Bizim hukuki çalışmalarımızın dışında asıl olarak üyelerin takdiri, gelişmiş bot sistemleri ve yetkili ekibinin yoğun gayretleri sonucunda bütün sunucu üyelerinin ortak olarak oluşturdukları Amerika Roleplay’i size takdim ediyoruz:

https://discord.gg/JDBYrAF

https://discord.gg/JDBYrAF

Artık RP aleminde oyuncuların iyi niyetlerini, çabalarını ve emeklerini kötüye kullanan rol anlayışına karşı çok güçlü bir alternatifin geldiğini görüyoruz. Şimdi sizleri hazırladığımız hukuk sistemi ile ilgili bilgilendirmelerimizle baş başa bırakalım.

(Biliyoruz ki bu çalışmalarımız belki de şu anlık beklediğimiz gibi çok gelişmiş olmadı ama genel kapsamda neredeyse tüm soruları yanıtlayabilecek bir sistem oluşmuş oldu. Bazı konularda sistemimizi gün geçtikçe geliştirecek ve çok daha ayrıntılı hale getireceğiz. Bu hafta da sitemizde fazla aktiflik sağlayamadığımızdan ötürü özür diliyor ve bunun nedenini gerçek hayatta yaşadığımız sürece, sınavlara çalışmalara, farklı konulara ilişkin hazırlıklarımıza ve hepsinin oluşturduğu genel yorgunluğa bağlıyoruz. Şimdi başlayalım.)

Amerikan Anayasal Tarihinin Gelişiminin Kısa Bir Tarihi

ABD eskiden Birleşik Krallığa bağlı 13 koloniden oluşan bir sömürge topluluğuydu. Kendilerinden istenilen vergilerin ciddi derecede artmasından ve artık haklarının savunulmamasından dolayı bağımsızlığa karar verip Bağımsızlık Bildirgesini yayınlayarak bağımsızlıklarını duyurmuş ve savaşa başlamıştır.

Kısa bir süre sonra Konfederasyon ve Ebedi Birlik Anayasasını kabul ederek birlik olduklarını kabul etmişlerdir. George Washington ve Kurucu Kongre önderliğinde ABD Bağımsızlık Savaşını Birleşik Krallığa karşı kazanarak bağımsızlıklarını elde etmişlerdir.

Bağımsızlık Savaşının ardından Anayasayı kabul etmişlerdir. Anayasa üzerinde ilk seçimlerden sonraki Kongrede yurttaşlara haklar sağlayan Haklar Bildirgesi olarak adlandırılan bazı değişiklikler yapılmış ve yıllar içinde Anayasada birçok madde değiştirilmiştir.

1776 Bağımsızlık Bildirgesinden bir kesit:

İnsanlığı ilgilendiren olayların gidişatında, bir ulusu diğer bir ulusa bağlayan siyasi bağları koparmak ve tabiat kanunlarının ve Tanrı’nın ona dünya devletleri arasında bağışladığı bağımsız ve eşit yeri almak gerekli hale geldiğinde, insanlığın takdirine duyduğu makul saygı, ayrılmaya zorlayan nedenleri açıklamayı gerekli kılmaktadır.

Britanya Kralı, …

Ulusa eziyet etmek ve varlıklarını tüketmek için, sayısız yeni makam açmış, buralara bir yığın memur yollamıştır.
Barış zamanında, yasama meclisinin onayı olmaksızın, topraklarımız üzerinde daimi ordu bulundurmuştur.
Orduyu sivil güçten bağımsız ve sivil güce karşı üstün duruma getirmek için değişiklikler yapmıştır.
Anayasamıza ters düşen, yasalarımız tarafından kabul edilmeyen bir yargı sistemine karşı bizi boyun eğdirmek için başkalarıyla iş birliği yapmıştır ve bu varsayılan yargı uygulamalarını onamıştır.
Bu sebeple, Genel Kongre’de toplanan biz Amerika Birleşik Devletleri’nin temsilcileri olarak, görüşlerimizin doğruluğu hususunda, dünyanın en yüce Yargıcı’na başvuruyla, bu kolonilerin halkından aldığımız yetkiyle, onların adına, Birleşik kolonilerin özgür ve bağımsız devletler olduklarını ve bunun hukuken böyle korunacağını; Büyük Britanya Krallığı’na karşı her türlü yükümlülükten kurtulmuş olduklarını; bu kolonilerle Büyük Britanya Devleti arasındaki her türlü siyasal ilişkilerin tasfiye edildiğini ve bunun böyle kalacağını; özgür ve bağımsız devletler olarak, savaş açmak, barış ilan etmek, antlaşmalar yapmak, ticareti düzenlemek ve diğer tüm bağımsız devletlerin yapabileceği her kanunu ve işi yapmak hakkına sahip olduklarını resmi olarak kamuya ilan ve beyan ederiz. Ve bu bildirinin korunması için, Tanrı’nın takdiri korumasına tam bir güvenle, yaşamlarımız, servetlerimiz ve kutsal şerefimiz üzerine karşılıklı olarak ant içeriz.

Devamı ABDRP’de

1777 Konfederasyon ve Ebedi Birlik Anayasasından bir kesit:

Ve kainatın hakimi olan Tanrı’nın arzusuyla, Kongre’de ayrı ayrı temsil ettiğimiz yasama meclislerinin, yukarıdaki Konfederasyon ve ebedi birlik Anayasası maddelerini onaylayarak kabul etmemizi yetkilendirmesi üzerine, biliniz ki, biz aşağıda imzası bulunan delegeler, bu amaçla bize tevdi olunan yetki ve iktidara istinaden, işbu belgelerle, ayrı ayrı kurucu meclislerimizin nam ve hesabına yukarıdaki Konfederasyon ve ebedi birlik Anayasası maddelerinin hepsini ve her birini ve bu maddelerin içerdiği teker teker ve bütün hususları ve hükümleri bütün bir şekilde kabul ve tasdik ederiz. Ayrıca, ayrı ayrı kurucu meclislerimizin şerefiyle söz verir ve temin ederiz ki, yasama meclislerimiz, Kongre’de toplanan Birleşik Devletlerin, işbu Konfederasyon hükümleriyle kendisine tevdi olunan bütün meselelerde aldığı kararlarına sadık kalacaktır. Ve işbu Konfederasyon Anayasası ihlal edilemez şekilde ayrı ayrı temsil ettiğimiz eyaletler tarafından yerine getirilecek ve bu Birlik ebedi olacaktır.

Devamı ABDRP’de

1787 ABD Anayasasının Başlangıç Metni:

Biz, Birleşik Devletler halkı olarak; daha iyi bir Birlik kurmak, adaleti sağlamak, ülke içinde huzuru inşa etmek, ortak savunma gücünü kurmak, genel refahı teşvik etmek ve hem halkımız hem de gelecek nesillerin özgürlüğün lütuflarından yararlanmasını temin etmek için, işbu Amerika Birleşik Devletler Anayasasını takdir ve tesis ederiz.

Devamı ve Haklar Bildirgesi (Bill of Rights) ABDRP’de

Şimdi de Anayasa Kılavuzumun tam metnini paylaşıyoruz.

ABDRP ANAYASA KILAVUZU

Bu Kılavuz; Anayasa, federal yasalar, siyasi kültür ve ABD siyasi sisteminin temel taşını oluşturan diğer değerler gözetilerek hazırlanmıştır.

1 – Kimler Başkan olabilir?

Aşağıdaki nitelikleri taşıyan herkes Başkan olabilir:

a) ABD’de doğmuş olmak
b) ABD yurttaşı olmak
c) En az 35 yaşında olan
d) En az 14 yıldır ABD’de ikamet ediyor olmak

Aşağıdaki nitelikleri taşıyan kimse ABD Başkanı olamaz:

a) İki dönem Başkanlığa seçilmiş olmak
b) 10 yıl Başkanlık yapmış olmak

2 – Başkan nasıl seçilir?

Başkanlık için iki parti olan Cumhuriyetçiler ve Demokratlar aday gösterir (Partilerle ilgili sorularınız için partilere ilişkin olan maddeleri incelemenizi öneriyoruz). İki aday da parti içi yapılacak kongrelerle veya geniş parti yönetiminin onları seçmesiyle belirlenir. Başkanlık Seçimlerinde oyların çoğunu alan Başkan seçilir.

Peki gerçekte ABD’de nasıl?

Bir RP sunucusu olmamızdan ötürü bazı kuralları birebir getirmemiz mümkün olmuyor o yüzden ister istemez siyasi sistemde değişiklikler yaşanabiliyor. Bu yüzden de gerçekte ABD’de bunun nasıl işlediğini size anlatmak istiyoruz.

Gerçekte de iki baskın parti olan Cumhuriyetçiler ve Demokratlar kendi adaylarını içlerinde aylarca sürdürdükleri eyalet kongrelerinde, parti içi kurultaylarda ve buna benzer katılımcı ortamlarda belirliyorlar. Adayların belirlenmesinin ardından olan seçimler Kasım ayının ilk Salı günü gerçekleştiriliyor. Seçmenler Başkanı seçecek delegeleri seçiyorlar (bu delegelerin sayısı 538). Bu delegeler kendi iradelerine göre oy veremezler ve yalnızca onun için seçilmiş oldukları adaya oy vermek zorundadırlar. 270 delegenin oyunu sağlayan aday Başkan seçilmiş olur. Adayların 270’yi sağlayamaması durumunda Temsilciler Meclisi en çok oy almış olan 3 adaydan birini Başkan olarak seçer. Bu durumda her eyaletin bir oyu vardır ve bunların çoğunluğunun oyunu alan başkan seçilir. (ABD’de genelde Başkanlar seçilebilmektedir, bu durum bir iki kez yaşanmış yani oldukça nadirdir ancak çözümlenmiştir.)

3 – Başkanın yetkileri nelerdir?

ABD Başkanının bir sürü yetkisi var, bu bölümde Başkanın yalnızca anayasal yetkilerini inceleyeceğiz. Bu yetkileri şöyle özetleyebiliriz:

a) Devlet Başkanı

Devleti içeride ve dışarıda temsil etmek.

b) Hükümet Başkanı

Yürütme gücünü kullanmak. (Yürütme gücü milyonlarca kişinin memurluğunda var olan bir güç olduğundan dolayı bakanlıklara, başkanlıklara ve kurumlara ayrılır. Başkanın yürütme ve yargı organlarına ilişkin atama yetkileri Senatonun onayına muhtaçtır. Senato ise bakan atamalarını neredeyse firesiz kabul ederken bazı önemli kurum ve kuruluşlar ile Yüksek Mahkeme Başkan ve üyelerinin atanmalarına dikkat ederek bazen engelleyebilmektedir ama genelde Başkanın önerdiği adayları seçmektedir. Senatonun tatilde olduğu süre içinde boşalacak tüm görevlere Senatonun izleyen yasama dönemi bitiminde sona ermek üzere atama yetkisine sahiptir. Senatonun üçte ikisinin onayı ile antlaşmalar yapabilir, büyükelçiler atayabilir.)

c) Başkomutan

Fiili bir başkomutanlık yetkisi vardır. Operasyonel emir verme ve orduya komuta etme yetkisini kullanır. Doğrudan harekatları yönetebilir.

d) Veto

İstemediği yasaların onaylanmasını reddedebilir, bu durumda yasanın kabul edilebilmesi için iki meclis tarafından ayrı ayrı meclislerin üçte iki çoğunluğunca kabul edilmesi gerekir.

e) Meclislerle İlgili Yetkisi

Ülkenin durumu hakkında Kongreye bilgi verme ve gerekli gördüğü önlemleri onların görüşlerine sunabilme yetkileri vardır. Bazı başkanlar Kongreye yazılı mesaj gönderiyor bazıları orada konuşuyor, son 70 yılda hep konuşuyorlar. Olağanüstü durumlarda ise iki meclisi veya bunlardan birini toplantıya çağırabilir. Meclisler tatile girme konusunda anlaşmazlığa düşerse uygun gördüğü bir tarihe kadar onları tatil edebilir, tabi bu yetki kötüye kullanılamaz.

f) Yürütme Kararnameleri

Başkan federal yürütme kurumlarını bağlayıcı emirler verebiliyor.

4 – Yargı örgütü nasıldır?

Hakim ve savcılardan oluşan yerel mahkeme vardır. Yerel mahkemenin kararına itiraz Yüksek Mahkemeye yapılır. Yüksek Mahkeme yerel mahkemenin kararlarını geçersiz kılabilir. Mahkemeler dava çapında anayasaya uygunluk denetimi yapabilir ama bu konuda verilecek kararlarda durumu Yüksek Mahkemeye taşıma hakkı korunur.

Kongre Yüksek Mahkeme dışındaki mahkemeleri kapatabilir, yeni mahkemeler kurabilir ve mahkemelerdeki yargıç sayısını saptayabilir. ABD’de yargı oldukça saygı duyulan bir organdır ve kararları her daim uygulanır.

Peki gerçekte ABD’de nasıl?

ABD’de 94 tane bölge mahkemesi (bir davanız olunca buraya gidiyorsunuz), 12 tane temyiz mahkemesi (davanız ile ilgili bölge mahkemesince verilen sonucun hukuki olmadığını söylüyorsanız buraya gidiyorsunuz) ve 1 tane Yüksek Mahkeme (en son buraya gidiyorsunuz ve burası daha çok devlet, siyaset ve idare ile ilgili uyuşmazlıklara bakıyor).

5 – Yüksek Mahkeme nedir?

Yüksek Mahkeme 1 Başkan ve 2 üyeden oluşur. Üyeleri Başkan seçer, Senatoya sunar. Senatonun Başkanın atamasını onaylamasıyla görevler başlar. Mahkeme üyeleri kaydı hayat şartıyla atanır yani görevlerinden alınamazlar. Yargıçların 70 yaşından sonra kendi istekleri sonucu emekli olma hakkı vardır. Üyeler işlerine yardımcı olmaları için yazman atayabilir.

Yüksek Mahkemenin en önemli yetkisi 1803’de Marbury v. Madison davası ile elde ettiği anayasaya uygunluk denetleyebilmesidir. Mahkeme iki yüzyıl içinde yüzü aşkın federal yasayı ve bini aşkın eyalet yasasını Anayasaya aykırı buldu. Anayasaya aykırı bulunan yasalar resmen iptal edilmiyor ama uygulama gücünü yitiriyorlar. Yargı sisteminde common law yani içtihat hukuku benimsenmiş olsa da uygulamada Yüksek Mahkeme kısa bir süre içinde kendi içtihadını bozabilen kararlar alabiliyor.

Yüksek Mahkeme bir temyiz mercii olarak görev yapsa da (yani alt mahkemelerden gelen kararları talep doğrultusunda değerlendiren yer olsa da) bu temyiz taleplerini kabul edip etmemekte serbesttir ancak mahkeme bir yasanın anayasaya uygunluk denetimini yapmışsa Yüksek Mahkeme bu talebi reddedemez.

Yüksek Mahkemenin bakacağı davalar şöyle sıralanıyor:

a) Anayasadan, federal yasalardan, ABD’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan davalar
b) Eyaletleri birbirleriyle ya da federal devletle karşı karşıya getiren davalar
c) Bir eyaletin başka bir eyaletin yurttaşlarına karşı açtığı davalar
d) Yabancı ülke temsilcilerinin taraf olduğu davalar

6 – Yasa nasıl yapılır?

Bir yasanın yapılmasına Temsilciler Meclisinden veya Senatodan üyelerin kendi meclislerine yasa önerisi sunması ile başlanır. Yasa önerisi sunulduğu mecliste görüşülür ve oylanır. Yasa önerisi kabul edilirse diğer meclise sunulur ve diğer mecliste de yasa önerisi görüşülür ve oylanır. Yasa önerisi burada da kabul edilirse Başkanın önüne getirilir ve Başkan bunu 10 gün içinde imzalayarak yasalaştırır. Başkan 10 gün içinde imzalamazsa ve reddettiğini bildirmezse metin kendiliğinden yasalaşır.

Başkan imzalamazsa ne olur?

Başkan yasayı imzalamamaya karar verirse bunu 10 gün içinde bildirir ve yasa kabul edilmez. Yasa yeniden sunulmak istenirse yasanın nasıl yapılacağına ilişkin yöntem izlenir ama yasa önerisi iki meclis tarafından da meclislerin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilirse Başkan bunu imzalamak zorundadır.

7 – Bakanlar nasıl atanır?

Bakanlar Başkan tarafından atanır ve Senatonun onayına sunulur. Senatonun Başkanın atamasına rıza göstermesi sonucunda görevleri başlamış olur.

Başkanın istediği kişiyi Senato kabul etmezse ne olur?

ABD’de bakan atamalarında Senatonun hangi parti çoğunluğunun eline geçerse geçsin sorun çıkardığı görülmemiştir. Sadece çok nadir durumlarda (atanacak kişi eskiden suç işlemiştir, çok önemli bir bakanlık için ilkokul mezunu seviyesindedir gibi) bakan ataması Senato tarafından reddedilebiliyor, genelde bu oylamalar yapılmak için yapılıyor.

Bakanların görevi nasıl sonlanır?

Başkanın söz konusu bakanı görevden almasıyla bakanın görevi sonlanır.

8 – Bakanların yetkileri ne kadar?

Bakanlar kendilerine yasayla ve Başkanın vermiş olduğu görevleri yaparlar. Biz kendi dilimizde her ne kadar ”bakan” olarak adlandırsak da ABD’de bakanlar özerk yapılara sahip değildir, Başkanın sekreteri konumundadırlar. Başkanın sözü son sözdür ve bakanların yaptığı her şeyin de üstündedir.

9 – Hangi Bakanlar vardır?

Aşağıda Bakanların listesi mevcuttur. Bakanlıkların sayıları, adları, teşkilatları, görev ve yetkileri bazılarınınki dışında Başkan tarafından değiştirilebilir.

Dışişleri Bakanı
Hazine Bakanı
Savunma Bakanı
Adalet Bakanı
İçişleri Bakanı
Tarım Bakanı
Çalışma Bakanı
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı
İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Enerji Bakanı
Eğitim Bakanı
İç Güvenlik Bakanı

10 – Devlet Bakanı (Dışişleri Bakanı) nedir?

ABD’de günümüzde Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenen bakanlık İngilizce’de ”Devlet Bakanlığı – Secretary of State” olarak adlandırılmaktadır. Bakanlığa bu adlandırmanın yapılmasının nedeni eskiden ona bırakılmış olan ”ABD Büyük Mührünün” korunması, bazı başkanlık bildirilerinin hazırlanması gibi sorumluluklar yer alıyor. Hatta yürürlükte olan bir yasaya göre Başkan veya Başkan Yardımcısının istifaları bu bakanlığa bırakılan resmi bir belgede yazılı olmadıkça geçerli olamıyor (İstifanın reddi gibi bir olay yok, sadece istifaların resmi bir işlem olması için buraya bildirilmesi gerekiyor, bu yazılara yanıt verilmiyor yalnızca onlar işleme alınıyor).

Tabi artık bu tarihi yetkileri kalmamış ve görev alanı olarak dış ilişkilerle ilgilenir duruma gelmiştir. En önemli dört bakandan biridir.

11 – Başsavcı (Adalet Bakanı) nedir?

ABD’de Adalet Bakanı ile Başsavcı aynı kişidir. Adalet Bakanı diğer bakanlar gibi Başkan tarafından atanır ve Senatonun atamasını onaylaması ile birlikte göreve başlar.

Başkana hukuki baş danışmanlık yapan bakandır ve en önemli dört bakandan biridir. Adalet Bakanı, federal hükümetin baş avukatıdır.

12 – Savunma Bakanı nedir?

Savunma Bakanı diğer bakanlar gibi Başkan tarafından atanır ve Senatonun atamasını onaylaması ile birlikte göreve başlar.

Başkanın Silahlı Kuvvetlere komuta etme yetkisini kabinede kullanan bakandır ve en önemli dört bakandan biridir. Savunma bakanının ordu üzerindeki komuta ve yetki konumu, başkomutan olan Birleşik Devletler başkanından sonra ikinci sıradadır; bu yüzden de gayriresmi olarak Başkomutan Yardımcısı olarak anılabilmektedir. Başkanın talimatına bağlı olarak bakanlığı üzerinde yetkili ve bakanlığıyla ilgili konularda Başkanın baş yardımcısıdır. Kuvvet komutanlıklarını bakanlığı bünyesinde bulundurur.

Bir asker görevini bırakmasının üzerinden 7 yıl geçmeden Savunma Bakanlığına atanamaz.

13 – Genelkurmay Başkanı nedir?

Genelkurmay Başkanı bir kişinin orduda gelebileceği en yüksek rütbeli pozisyondur. Diğer kuvvetler üzerinde pek bir yetkisi yoktur ama Başkana ve Savunma Bakanına Baş Askeri Danışman olarak yardımcı olur. Başkanın önderlik ettiği ve ulusal güvenliği ilgilendiren bazı kurullara katılır. Genelkurmay Başkanı askeri alanda diğerlerine göre daha yüksek olsa da ordu birliklerine komuta etmesi yasayla yasaklanmıştır. Silahlı Kuvvetler üzerinde ancak Başkan ve Savunma Bakanına orduyu komuta etmelerinde yardımcı olur.

Tarihi bilgi vermek gerekirse; Genelkurmay Başkanlığı yasal ve sürekli bir kurum olarak 1947 Ulusal Güvenlik Yasasında yapılan 1949 Değişiklikleri ile oluşturulmuştur. Kurum eski durumuyla eşit komutanların arasındaki birincilikten ”baş askeri danışman” durumuna 1986 Goldwater-Nichols Yasası ile terfi etmiştir.

14 – Yargıç nasıl olunur?

ABD’de 1800’e yakın yargıç vardır. Yargıçlar mahkemede adil kararlar almakla yükümlü olup Kongre tarafından kurulan mahkemelerde görevlendirilmektedirler. Başkan tarafından aday gösterilip Senato tarafından oylanırlar. Soruşturma süreçleri dışında görevden alınamazlar.

15 – Savcı nasıl olunur?

ABD’de 6000’e yakın savcı vardır. Bunların 100’e yakını Başkan tarafından aday gösterilip Senato tarafından oylanıyorlar ve yargıçlık güvencesi aynı biçimde geçerli. Diğerleri ise doğrudan Başkan tarafından 4 yıllığına atanıyorlar ve süre dolmadan da görevden ayrılmaları istenebiliyor.

16 – Temsilciler Meclisi nedir?

ABD’de yasama organı Kongredir. Kongre iki bölümden oluşuyor: Temsilciler Meclisi ve Senato.

Temsilciler Meclisi 435 üyeden oluşur ve seçimleri 2 yılda bir yapılır.

17 – Senato nedir?

ABD’de yasama organı Kongredir. Kongre iki bölümden oluşuyor: Temsilciler Meclisi ve Senato.

Senato 100 üyeden oluşur ve üçte birinin seçimleri 2 yılda bir yapılır. Yani 2020’de yapılan seçimlerde 33 üye seçilir, 2022’de yapılan seçimlerde 33 üye seçilir, 2024’de yapılan seçimlerde 34 üye seçilir ve bu döngü sürer. Bir senatör böylece 6 yıl görev yapmış olur.

18 – Kongrenin Anayasal yetkileri nelerdir? (1)

Bu bilginin 1. sayfasıdır, 2. sayfası da vardır.

Anayasa Kongreye bazı yetkiler vermiştir. Bu yetkiler aşağıdaki gibidir.

a) Vergi, harç, gümrük ve üretim ve tüketim vergisi uygulamak ve toplamak, kamu borçlarını ödemek, Birleşik Devletlerin ortak savunmasını ve genel refahını sağlamak; fakat tüm gümrük ve üretim ve tüketim vergisi Birleşik Devletlerin bütününde aynı olacaktır;
b) Birleşik Devletler hesabına borç para almak,
c) Yabancı uluslarla ve eyaletler arasında ve Kızılderili kabilelerle ticareti düzenlemek,
d) Birleşik Devletlerin tümünde, vatandaşlığa geçiş için tek bir kural uygulamak ve iflaslar konusunda tek yasa koymak;
e) Madeni para basmak, basılan madeni paranın değerini ve yabancı para biriminin değerini düzenlemek, ölçü ve ağırlık birimlerinin standardını belirlemek;
f) Birleşik Devletlerin tahvillerini ve kullanılan madeni parasını taklit edenlerin cezalandırılmasını sağlamak,
g) Postaneler ve posta yollarını kurmak,
Yazarlara ve mucitlere, sınırlı bir süre için yazıları ve buluşları üzerinde münhasıran hak tanıyarak, bilim ve güzel sanatların gelişmesini teşvik etmek;
h) Yüksek Mahkeme’ye tabi mahkemeler oluşturmak;
i) Korsanlığı ve açık denizlerde işlenen ağır suçları ve devletler hukukuna aykırı fiilleri tanımlamak ve bunları cezalandırmak;
j) Savaş ilan etmek, silahlı gemi kullanma ve karşılıkta bulunma konularında yetki mektupları vermek ve karada ve sularda ele geçirilenler ile ilgili kuralları koymak;
k) Ordular teşkil etmek ve beslemek; ancak bu kullanım için yapılacak para tahsisi iki yıldan daha uzun bir süre için geçerli olmayacaktır;
l) Deniz kuvvetleri kurmak ve bakımını sağlamak;
m) Kara ve deniz kuvvetlerinin idaresi ve düzenlenmesi için kurallar yapmak;

19 – Kongrenin Anayasal yetkileri nelerdir? (2)

Bu bilginin 2. sayfasıdır, 1. sayfası da vardır.

n) Birliğin yasalarını yürürlüğe koymak, isyanları bastırmak ve istilaları geri püskürtmek üzere milis kuvvetlerinin göreve çağrılmasını sağlamak;
o) Subayların atanması ile milis kuvvetlerinin Kongre tarafından saptanan kurallara göre eğitimi yetkisi eyaletlere bırakılmak üzere, milis kuvvetlerinin örgütlenmesi, silahlandırılması ve disiplini ile bu milis kuvvetlerinin Birleşik Devletler hizmetinde kullanılacak bölümüne emir ve kumandasını sağlamak;
p) Bazı eyaletlerin terk etmesi ve Kongre’nin de kabulü sonucu Birleşik Devletler hükümetinin başkenti olacak (on mil kareyi aşmayacak) bölgede her durumda özel yasama yetkisini kullanmak ve bulunduğu eyalet yasama meclisinin rızası ile o eyalette müstahdem mevkiler, cephane depoları, teçhizat depoları, tersaneler ve diğer gerekli binaları kurmak üzere satın alınan yerler üzerinde aynı yetkiyi kullanmak;
r) Yukarıda bahsedilen yetkilerin ve bu Anayasa’nın, Birleşik Devletler hükümetine veya herhangi bir kurumuna bahşettiği yetkilerin icrası için gerekli ve uyumlu olacak tüm yasaları gerçekleştirmek.

20 – Savaş yetkisi kime ait?

Savaş ilan etme yetkisi Kongreye ait ama uygulamada Başkanlar Kongreye danışmadan veya Kongreden habersiz olarak ”ilansız savaş” yoluna gidebiliyorlar. ABD sisteminin halen daha çözümlenemeyen ve siyasal sistemde tartışmalara yol açan konularından biri buradaki yetki karmaşasıdır.

21 – Federal Kuruluşlar nedir?

ABD’de FBI, CIA, NASA ve bunlara benzer bazı federal kuruluşlar vardır. Bu federal kuruluşların görev alanları birbirinden ayrı olabilse de ortak özellikleri başkanlarının Başkan tarafından atanıp Senato tarafından oylanarak göreve başlamalarıdır. ABD’de yürütme organına bağlı olarak çalışanların kabaca yarısına yakını bakanlıklar dışında bu federal kuruluşlarda çalışmaktadır.

22 – Yürütme görevlilerini kim görevden alabilir?

Atamalarda Başkanın kararı yetmez aynı zamanda Senatonun onayı gerekir ki Senato önemli yerler dışında (Yüksek Mahkeme üye seçimi ve önemli kuruluşlara atanacak kişiler gibi) genelde Başkanın önerilerini kabul eder. Ama bu görevlilerin görevden alınması eskiden bir Başkanın soruşturma sürecine sokulmasına dek giden önemli bir anayasal tartışmaya neden oldu. Yüksek Mahkeme yıllar sonra şuna hükmetti: ”Atamalar Başkan+Senato ile yapılmalı ama azli sadece Başkan yapabilir.”

23 – Başkanın Yürütme Ofisi nedir?

1939’da kurulan bu kuruluşun çalışan sayısı Başkanların takdirine göre birbirine oranla çok değişebiliyor. Doğrudan Başkana çalışan bu birimlerin en önemlileri şu şekildedir:

a) Yönetim ve Bütçe Ofisi: Bütçeyi hazırlayıp uygulamasını izleyip bakanların yasa istemlerini gözden geçiriyor.

b) Ekonomi Danışmanları Kurulu: Başında ekonomi danışmanlarının olduğu bu kurul Başkanın Kongreye sunduğu ekonomik durum yazılarını hazırlıyor.

c) Ulusal Güvenlik Kurulu: Dış siyaset ve ulusal savunma konularında görüş geliştiriyor, etkili bir birim. Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları, CIA Başkanı bu kurulun doğal üyeleri.

Bunlar dışında yirmiye yakın birim var.

24 – Başkanlık boşalırsa ne olur?

Başkanlık boşalırsa (istifa, ölüm, azil vesaire) Başkan Yardımcısı, Başkan olur.

25 – Başkan Yardımcılığı boşalırsa ne olur?

Başkan Yardımcılığı boşalırsa (istifa, ölüm, azil vesaire) Başkan yeni bir Başkan Yardımcısı atar ve bunu iki meclisin onayına sunar. İki meclis tarafından kabul edilen Başkan Yardımcısı görevine başlar.

26 – Başkan görevini geçici olarak yapamayacak duruma düşerse ne olur?

1.Yol: Başkan iki meclise birer yazı yazarak yetkilerini bir süre için yardımcısına devreder ve durum düzelince aynı yoldan yetkilerini geri alır.

2.Yol: Başkan ilk yolu yapacak durumda değilse Başkan Yardımcısı bakanların çoğunluğunun onayını alarak iki meclis başkanlıklarına birer yazı gönderir ve Başkanlığı vekaleten üstlenir.

Başkan 2.Yola itiraz ederse: Başkan Yardımcısının ve yine bakanların çoğunluğunun o gün içinde meclis başkanlarına birer yazı göndererek bu itiraza direnme yetkileri vardır, o zamana dek başkan yardımcısının vekaleti sürer. Bu durumda Kongre hızla toplanır ve kısa süre içinde her iki meclisin üçte iki çoğunluğuyla vekaletin sürüp sürmeyeceğine karar verir. Vekaletin sürmesine üçte iki çoğunlukla karar verilememesi durumunda Başkan göreve döner.

27 – Başkanın bazı durumlarda Kongre tarafından geniş yetkiyle donatılması

Uygulamada 1941 yılında ABD savaşa sürüklenince Başkan, I. Dünya Savaşı yıllarından kalan 250 yasanın verdiği yetkileri kullanarak çok hızlı karar alabildi. Bunlar olağanüstü durumlarda durumlarda kullanılabilirken ve yürütme organına geniş yetkiler tanıyabilirken savaş zamanı dışında ülkede denge mekanizmalarının daha egemen olduğu bir ortam söz konusudur.

28 – ABD Ordusu siyasete girebilir mi?

ABD Silahlı Kuvvetleri kurulduğundan bu yana yani daha ABD kurulmadan önce Kongre varken 1775 yılından bu yana neredeyse 250 yıldır hiçbir şekilde siyasete ve devletin yönetimine karışmadı. Silahlı Kuvvetler üzerinde komutanların operasyonal emir verme yetkisi yok, bu yetki Başkana ve Savunma Bakanına ait. Silahlı Kuvvetler ne Başkomutan olan Başkanın emrinden çıkıyor ne de onu veya partisini destekleyerek siyasete karışıyor; bunların hiçbirini yapmıyor. 250 yıldır hiçbir şekilde siyasete girmeyen ordunun siyasete girmeyeceğinin kesin olduğu sonucuna buradan varabiliriz.

Yoğunluk ve yorgunluk süreçlerimizden kaynaklı olarak da çok daha iyi bir sonuç elde edemediğimizin farkındayız ama elimizden geldiğince kısa süre içinde umarız ki ikinci sınav haftasının son bulmasıyla birlikte birçok okurumuz ve RP ci ile iletişimimizi sürdüreceğiz, ABDRP çalışmalarımız da aynı kapsamda sınavların ardından ve bu süreçte daha yoğun olarak sürecek ve kılavuzumuz geliştirilecektir. Artık eleştiri yazıları sonraya kaldı.

Sitemiz en aktif süreçlerinden birini yaşarken yine bizi tehdit eden kimselerin siber saldırılarına maruz kaldık ancak bu saldırılara karşın bizi sonuna kadar destekleyen, okuyan ve en azından bizi seven bütün takipçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.